Opleidingsvisie Jeugdwerking SMS Lubbeek

Algemene doelstellingen

 • Aanvallend voetbal stimuleren.
 • Stimuleren van de creativiteit en de persoonlijkheid.
 • Laten uit voetballen van achteruit.
 • Het zo eenvoudig mogelijk houden, voetbal is simpel.
 • Zoveel mogelijk kinderen uit de streek de kans bieden om elk op zijn eigen niveau voetbal te beoefenen.
 • Een goed gestructureerde jeugdopleiding aanbieden aan alle leeftijden startende vanaf 5 jaar.
 • Sport en studie gaan hand in hand.
 • Sportieve en sociale ervaringen delen met respect voor elkaar, voor tegenstander (fair play), scheidrechters en begeleiders.
 • Samenwerking tussen verschillende diensten optimaliseren: Bestuur – sportief management – trainersstaf.
 • Komen tot een goede communicatie jeugdcoördinator – jeugdtrainers.
 • Zich door aan sport te doen, zowel mentaal als fysiek verder te ontwikkelen.
 • Regelmatig spelersevaluaties in samenspraak met jeugdcoörrdinator en jeugdtrainers.
 • Maximale ontwikkelingskansen creëren door een pedagogische benadering centraal te stellen en een onderscheid te maken tussen recreatiegericht en
  doorstromingsgericht voetbal.
 • Een gezonde en stabiele vereniging mee helpen opbouwen.
 • Iedere jeugdtrainer geeft aan alle geselecteerde jeugdspelers die op het wedstrijdblad staan 50% speelgelegenheid.
 • Iedereen moet fier zijn om tot de lubbeekse voetbalfamilie te behoren.
 • Zich gewaardeerd en betrokken voelen tot de voetbalvereniging SMS Lubbeek zodat voetbal tot op een latere leeftijd een plaats blijft behouden
  als speler, coach, medewerker, scheidsrechter of supporter

 

Het jeugdvoetbal is opleidingsgericht. Waar we zeker niet aan meedoen : – jeugdvoetbal =
volwassenenvoetbal ; – “kampioenenkoorts”. De “must” om kampioen te spelen is een
belediging voor ieder kind. Er is geen enkel bewijs dat dit bijdraagt tot het ontwikkelen van de
“winnaarmentaliteit”. Het is daarentegen een vaststaand feit door het niet kunnen “kampioen”
spelen, bepaalde kinderen getraumatiseerd raken en hun geliefde sport de rug toekeren.
Het kind staat centraal. Een goede jeugdwerking is gestoeld op twee pijlers. Ten eerste
hebben we het ludieke aspect “FUN” en als tweede de voetbalopleiding dat we als
“FORMATION” beschrijven. (KBVB)
Het “FUN” aspect. “Trainer, wanneer spelen we een matchke ?”. Deze vraag kennen alle
jeugdtrainers wel. Het geeft eigenlijk aan hoe plezant een kind het spelen van een wedstrijd
wel vindt. Deze vraag betekent echter ook dat we veel aandacht gaan besteden aan het
inlassen van wedstrijdvormen, met de bijhorende coaching. Het kind wil uiteraard altijd wel
winnen, maar een uitslag na een wedstrijd vergeten ze snel. Of ze nu gewonnen of verloren
hebben, het maakt eigenlijk niets uit, als ze maar plezier gehad hebben. Om deze reden zijn er
ook geen klassementen of uitslagen op bij de jongste categorieën.
Het “FORMATION” aspect. Iedere jeugdspeler heeft het recht op een doelgerichte
opleiding. Dit betekent dat de leerdoelstellingen aangepast zijn aan de ontwikkelingsfasen van
de jeugdspeler. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen het aanleren van de
basistechnieken en –tactieken (= BASICS) en het functioneren in teamverband
(=TEAMTACTICS). Zie daarvoor “De opleidingsvisie van de KBVB”. Het doelgerichte
leerproces start vanaf 7 à 8 jaar. Vanaf deze leeftijd moet men veel aandacht besteden aan het
aanleren, verbeteren en het automatiseren van basistechnieken en –tactieken in wedstrijdechte
omstandigheden, los van spelsystemen en collectieve opdrachten. Vanaf 12 jaar denkt de
jeugdspeler abstracter en kan hij/zij collectieve opdrachten tot een goed einde brengen. Vanaf
deze leeftijd moet men aandacht besteden hoe een speler zich individueel maximaal kan
ontwikkelen binnen een bepaald spelconcept.
ZONEVOETBAL als opleidingsfilosofie.
Zonevoetbal staat tegenover individuele mandekking, het is een spelconcept en geen
spelsysteem. Het omvat bepaalde principes in balbezit en in balverlies.
Zoneprincipes zijn spelprincipes die tijdens een 11 tegen 11 worden toegepast. Hieruit worden
TEAMTACTICS afgeleid, waarval een paar in 5-5 en 8-8 aangeleerd worden. Het
opleidingsplan bevat teamtactics die in 5-5, 8-8 en 11-11 aangeboden worden.
Zonevoetbal is collectief positiespel bij balverlies en balbezit met als doel de tegenstrever te
beheersen in de ZONE, namelijk in de zone tussen de bal en het doel en in de volledige
waarheidszone.
1-4-3-3 in zone bij de jeugd
Zie “opleidingsvisie van de KBVB” voor principes in balverlies en balbezit en het waarom
van de 1-4-3-3 in zone bij de jeugd.
Dames (meisjes) voetbal
De meisjes genieten dezelfde jeugdopleiding als de jongens tot hun 16 jaar (U15).
Dan volgt er een evaluatie wat betreft doorstroming naar onze DAMESCLUB of een extra jaartje spelen bij onze scholieren.