Ongevalprocedure

 

Wij hopen dat u deze rubriek zo weinig mogelijk nodig hebt, hieronder de richtlijnen van hetgeen u te doen staat in geval van kwetsuur. De verantwoordelijke voor de ongevallendossiers binnen de club is de Gerechtigde Correspondent (GC), hij/zij is de te contacteren persoon bij eventuele bijkomende vragen

Om een terugbetaling van medische kosten te kunnen verkrijgen moet altijd een ongevalsaangifte ingediend worden.

Dit document kan u verkrijgen in de club, bij de ploegafgevaardigde.

De ongevalsaangifte moet binnen de 14 werkdagen na datum ongeval ingediend zijn bij de KBVB. Bezorg zo vlug mogelijk de aangifte samen met een kleefbriefje van uw ziekenfonds aan onze GC

 
 
Wat te doen om in aanmerking te komen voor terugbetaling van kosten?
Klik hier voor de ongevalprocedure
 
Alle officiêle informatie via deze link: