Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website www.smslubbeek.be & www.lubbeeksms.be
Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. SMS Lubbeek aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij SMS Lubbeek of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan SMS Lubbeek. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door SMS Lubbeek. De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten

Wet op de privacy.

In gevolge de wet op de privacy heeft u als betrokkene of ouder het recht om bezwaar aan te tekenen tegen het publiceren van beeldmateriaal waarop uw kind of uzelf afgebeeld staan. Indien u wil dat een foto, waarop uw zoon , dochter of uzelf duidelijk herkenbaar is, niet gepubliceerd wordt dan kan u dit melden bij de webmaster, de afbeelding zal dan zo snel als mogelijk verwijderd worden.