Ongevalprocedure

 

Wij hopen dat u deze rubriek zo weinig mogelijk nodig hebt. 

Hieronder de richtlijnen van hetgeen u te doen staat in geval van kwetsuur. De verantwoordelijke voor de ongevallendossiers binnen de club is de Gerechtigde Correspondent (Willy Brams), hij is de te contacteren persoon bij eventuele bijkomende vragen Willy@smslubbeek.be

Om een terugbetaling van medische kosten te kunnen verkrijgen moet altijd een ongevalsaangifte ingediend worden.

Dit document kan u verkrijgen in de club, bij de ploegafgevaardigde.

De ongevalsaangifte moet binnen de 21 werkdagen na datum ongeval ingediend zijn bij de KBVB. Bezorg zo vlug mogelijk de aangifte samen met een kleefbriefje van uw ziekenfonds aan onze GC

Na aangifte ontvangt u via GC een formulier dat door de dokter moet ingevuld worden voor het hervatten van trainingen of voor deelname aan een wedstrijd. Indien dit formulier niet in het bezit is van de voetbalbond ben je niet verzekerd bij een volgend ongeval.

Ongevallenformulier via deze link:
 
Alle officiële informatie via deze link: